Vers rantsoen!

De eerste ruwvoer silo’s zijn intussen weer open om een goede en constante kwaliteit vers rantsoen aan de koe te voeren.
Bij deze veehouder zie je de 1e snee gras, 2e snee gras, dan de mais met vezels er overheen als top laag!
1e snede open sleufsilo
De melkproductie van de koeien is in de eerste 5 weken direct gestegen, met goede gehaltes in de melk!