DEN UTBYTBARA RULLEN

Arbeta ännu mer effektivt på sommaren med den utbytbara rullen

Inläggning är mycket arbetskrävande och det finns en hög risk för att syre kommer in under ensilageplasten vilket får ensilagets kvalitet att försämras och mögel eller uppvärmning uppstår. Korna får då inte längre alla nädvändiga näringsämnen de behöver, vilket minskar kons mjölkproduktion och hälsa.

Med Kornets täcksystem kan många problem förhindras och sen fungerar det också mycker mer effektivt.

För att göra det ännu enklare för dig erbjuder vi nu en utbytbar rulle med täcksystem som också kan bytas ut under utfodring på sommaren.Detta innehåller att din investering blir minimal med högre effekt.

I stället för 2 täcksystem kan du låta den utbytbara rullen stå kvar på din plansilo, inklusiv täckduken som är fylld med vatten i vattenslangarna.

Vid utfodring kopplar du bort rullen ovanpå silon ock kör täckmaskinens stomme till den andra rullen vart den andra täckduken sitter på.Rullen är enkel att ansluta från din frontlastare eller teleskoplastare.Sedan täcker du ensilaget där du håller på att packa.

Inläggning med mellanrum med KCS upprullningssytem

KCS täckduk ger dig enorma fördelar för att kunna lagra med ett mellanrum. Både att öppna och att täcka bulten är mycket snabbare än med en traditionell täckning. Inget krångel med plast, däck eller sandsäckar.Inget mer onödigt släpande.

Med KCS systemet har du också garanti att bulten tätas optimaltvarje gång, även när du har mellanrum. På det sättet kommer det inte något vatten eller luft i ditt ensilage.

På det viset har du garanti att kvaliteten förblir.

Alternativ och möjligheter med Kornet upprullsystem

För mer alternativ och möjligheter, klicka på det ämne du vill veta mer om:

1
2
3
4
Verwisselbare rol geschikt tijdens het inkuilen
1

Utbytbar rulle

2

Plansilo täcksystem med utbytbar rulle

3

Duken med vattnet kan ligga kvar

4

Den uttag bara rullen kan förbli stående på silon

MER INFORMATION?

För mer information om Kornet inläggnings-lösningar eller en kontrol av ditt ensilage, ta kontakt med oss genom att klicka på knapppen här under eller ring med Hendrik Kornet : +31 (0)6-51414299 eller +31 (0)514 60 19 90 (Fråga om våran Svensk talande kollega).