DET LÄTTANVÄNDA UPPRULINGSSYSTEM

Bonden förtjänar bekvämlighet

Med Kornets upprullningssystem kan man förhindra många problem. Packning av ensilage fungerar mycket mer effektivt.

Kornets Plansilo Upprullningssystem

Täcksystemet (Kornet Cover Solutions) typ KCSF från Kornet är avsedd att snabbt och enkelt placera täckduken över plansilon.

Upprullningssystemet består av en stomme med en hydraulisk driven rulle så blir det lätt att rulla på täckduken och av. Rullen manövreras av hydrauliken på din trakor eller lastare.

Hela täckmaskinen är försedd med en väderbeständig beläggning. Desutom är enskilda delar försinkade.

Kornets plansilo ensilage täckare typ KCSF överenstämmer med den europeiska maskinreglementet och levereras med en 2B förklring.

Lagra ensilage med mellanrum med KCS upprullningssystem

KCS täckduk ger dig enorma fördelar för att lagra med mellanrum. För nu går det mycket fortare både när du öppnar eller täcker. Nu behöver du inte öppna silon i förväg och sedan täcka igen med plast, däck och sandsäckar. Härmed är allt tungt släpande över.

Med KCS täckduk har du också garanti att ensilagets täcks optimalt var gång, även när du lagra med mellanrum. Täckduken är vatten och luftät det betyder att knappt inget vatten eller luft kommer in i ditt ensilage.Härmed får du en konstnt kvalitet av ditt ensilage. Temperaturen förblir lägre och omvandlingarna av sockerarterna är mycket bättre.

Alternativ och möjligheter med Kornet upprullsystem

För mer alternativ och möjligheter, klicka på det ämne du vill veta mer om:

1
2
3
Kornet Beton - Uitwisselbaar rolsysteem
1

Snel en eenvoudig afdekken met het afdekkleed over de inkuilsilo

2

Zowel het openen als het weer goed afdekken van de bult gaat vele malen sneller dan bij traditioneel inkuilen.

3

Leverbaar voor sleufsilo’s tot maximaal 150 meter lang en 20 meter breed.

KCSM mobilt upprullningssytem för plansilo

Kornet täcksystem, typ KCSM är avsett för en snabb och enkel täckning av din plansilo.

Maskinen består av ett bestyrbart släp med Dolly coh en hydraulisk driven rulle med bromsfunktion som enkelt rullar på och av.

Maskinen drivs av hydrauliken på din traktor eller lastare. Med en slang ansluter du enkelt till traktorn eller lastaren.

Kornet Mobil Täcksystem finns till silos till maximalt 150 meter lång och 14 meter bred.

UTBYTBART RULLSYSTEM

Täckning är mycket arbetskrävande och det finns en hög risk för att syre kommer in under ensilageplasten,vilket får ensilagets kvaltitet att försämras och mögel eller uppvärming uppstår.

Korna får då inte längre alla nödvändiga näringsämnen de behöver, vilket minskr kons mjölkproduktion och hälsa. Med Kornets täcksystem kan många problem förhindras och det fungerar också mycket mer effektivt.
I animationen visar vi lösningstekninker och materialer av Kornets täcksystem, så att ditt ensilage i slutändan är optimal och kon levererar högre mjölkproduktion.

För att göra det ännu enklare för dig erbjuder vi nu en utbytbar rulle med täcksystemet som också kan bytas ut under utfodring på sommaren. Detta innehåller att din invesering blir minmal med högre effekt.

MER INFORMATION?

För mer information om Kornet inläggnings-lösningar eller en kontrol av ditt ensilage, ta kontakt med oss genom att klicka på knapppen här under eller ring med Hendrik Kornet : +31 (0)6-51414299 eller +31 (0)514 60 19 90 (och fråga om våran Svensk talande kollega).