Stress bij koeien door de hitte

Stress bij koeien door de hitte
Door de zware hitte van afgelopen periode zakte de melkproductie enorm op veel veehouderijen. De oorzaak hiervan is dat het met deze warme dagen gewoon veel te warm is in de stal waardoor de melkproductie veel te lijden heeft. Een ander gevolg van de hitte is dat er sneller broei in het ruwvoer komt. (te brede sleufsilo’s).
Een oplossing voor de warmte in de stal is simpelweg het dak afkoelen door met 2 tyleenslangen met gaatjes over de nok van de stal monteren en het water over het dak laten stromen. Hierdoor wordt het minimaal 10 graden koeler in de stal!
Om broei in het ruwvoer te voorkomen kan men het beste zomers vanuit een smalle sleufsilo voeren. Dit levert een hogere voersnelheid op.
Een smalle en hogere sleufsilo met grondwal er omheen is in de warme zomerdagen het meest optimaal! Het ruwvoer zit op deze manier veel compacter in elkaar en de grondwallen geven optimale koeling.
Heb je deze 2 oplossingen goed voor elkaar, dan is er nagenoeg geen terugval in de melkproductie en lijden de koeien veel minder in de, steeds vaker voorkomende hete zomers.
Er zijn ook veehouders die sproeien de daken nat maar dat kost veel water en het hele erf is nat!! Het meest effectief is met water stromen uit een thyleen slang vanuit de nok van de stal!