Ruwvoer specialist Hendrik Kornet

Door jarenlange ervaring heeft Hendrik Kornet aardig kijk op de situatie van het ruwvoer bij de boer en wat voor effect dat heeft op de koeien.  Als ruwvoer specialist kan hij vaak de situatie al schetsen nog voordat hij daadwerkelijk op het erf de kuilbult heeft bekeken.

Wat houdt dat nu in, een ruwvoer specialist?

Met het bedrijf Kornet Beton Balk worden voor de agrarische sector sleufsilo’s en afdeksystemen geleverd voor melkveehouderij bedrijven. Maar het is is meer dan alleen een afdeksysteem en een sleufsilo. Uiteindelijk draait het toch om de gezonde koe die een stabiele melkproductie heeft. Een goed en gezond ruwvoer vormt de basis.

Bij een bezoek aan de veehouderij kan de temperatuur en conditie van het graskuil gemeten worden. Daarnaast kijken we ook naar de omstandigheden. Zo hebben wij met onze producten, de sleufsilo’s en afdeksystemen aan alle kanten rekening gehouden dat het ruwvoer droog en koel moet blijven, vacuum verpakt bijna. Waarbij de perssappen en hemelwater gemakkelijk kan worden afgevoerd en het ruwvoer ook aan de zijkanten goed wordt afgedekt. Zuurstoftoevoer krijgt zo geen kans en je behoud een optimale conservering.

Wij maken van ruwvoer een culinair product

Hoe krijg je gezond ruwvoer en hoe behoud je de juiste conservering?

Broei in ruwvoer is een meest voorkomend probleem in Nederland, dat melkverlies veroorzaakt.
Let wel de schimmel die erbij ontstaat is niet altijd (broeischimmel) , maar kan ook schimmel zijn die direct vanaf het gras of maisland kan komen, bijvoorbeeld Fusarium.

Bij normale stabiele graskuilen zitten de temperaturen rond de 14 tot 22 graden. Rond de 30 graden gaat de graskuil vlammen (broeien) als men de voersnelheid niet hoog genoeg heeft (vaak te brede sleufsilo) gaat de temperatuur snel oplopen naar 40-50 graden, wat veroorzaakt dat de “kracht” uit het ruwvoer weg neemt en gepaard gaat met veel schimmels wat al gauw 2-3 liter melkverlies leid i.v.m. verkleving van de eiwitten met de suikers zodat, de koe er inwendig problemen mee krijgt. De gezondheid problemen vertalen het ook al gauw naar de poten van de koeien!!

Let wel op:

Het is niet altijd alléén broeischimmel wat er in uw kuilgras kan zitten, maar ook schimmel wat uit het land vandaan komt, die uw graskuil “ziek” kan maken. Wat vaak ook tot onstabiele reactie in het gras kan veroorzaken, is toevoegingen aan het gras tijdens het inkuilen, vooral bij te hoge drogestof percentages.

Mocht u twijfelen aan uw ruwvoer, laat het zo snel mogelijk onderzoeken, of bel ons voor advies!

5 tips om schimmel in ruwvoer te voorkomen:

Onze belangrijkste tip: bouw nooit uw sleufsilo te breed in verhouding tot uw melkkoeien.

  • Maak uw sleufsilo nooit te breed. Hoger is beter. Dit scheelt gewicht aan kg. in uw product.
  • Probeer minimaal een voersnelheid van 1.50 meter in de week te houden.
  • Zorg er voor dat (vooral houterig) gras goed gesneden/gehakseld wordt. Circa 3 cm., zodat het optimaal verdicht kan worden.
  • Overleg met de shovelmachinist op uw graskuil, dat de aanvoer vanaf het land vooral niet te hoog mag zijn, en zorg ervoor dat de cm2 druk van wielen hoog is.
  • Mocht de DS (Drogestof percentage) boven de ± 40% komen, zet dan een extra trekker in op uw rijkuil (zonder dubbel lucht) of een wals met schoepen, die uw gras als een V-vorm in elkaar perst.

Zo maakt u een stabieler product, wat het voeren van de koe ten goede komt. ”U ruikt meteen verschil: geen ammoniak geur meer, maar een smaakvolle zoete geur”, zegt ruwvoer specialist Hendrik Kornet.

Heeft u broei en/of schimmel in uw kuil? Neem direct contact met ons op en wij komen zo spoedig mogelijk langs om op te meten hoe ver/hoe diep de broei en het schimmel proces in uw ruwvoer/kuilbult zit!

Vervolgens zoeken wij samen met u naar een passende oplossing!

Hendrik Kornet, ruwvoer specialist

Melkveehouderij

Lees hier onze TIPS in verhouding tot het aantal koeien

Bij 0 tot 150 koeien

Veehouders met ± 80 tot 150 koeien laten de koeien in de zomer vaak buiten grazen. Het probleem hierbij is dat de graskuil voersnelheid veel te langzaam gaat, zodat er een grote temperatuursstijging optreedt in uw product. Dat veroorzaakt broei wat leidt tot melk afgifteverlies en meer gezondheidsproblemen van de koe. Aan te bevelen is, dat de sleufsilo waarvan men voert in de zomer niet te breed is, zodat de voersnelheid hoog blijft.

Probeer er voor te zorgen dat het drogestof percentage (DS) niet te hoog is, en dat het gras kort gesneden is ± 3 cm. Compacte opslag voorkomt broei-inslag vanaf de voorkant tijdens het voeren.

 

Bij 150 tot 300 koeien

Vaak zijn de melkkoeien in aantallen van 150 – 300 koeien veelal het gehele jaar binnen. Bij deze categorie veehouders zijn de sleufsilo’s vaak te breed in verhouding tot de voersnelheid. Al het kuilgras wordt vaak in 1 grote sleufsilo gedaan. Dit betekent dat tijdens het vullen de 1e en 2e en 3e snee vanaf eind april t/m augustus niet gevoerd kan worden uit deze sleufsilo. Dit brengt verstoring in het voermanagement van de koe, omdat men ongeveer 3 maanden geen constant ruwvoer kan voeren.

Erg belangrijk is de voersnelheid in de sleufsilo!! Door te traag voeren, word de broei gevoeligheid enorm hoog. Vooral als de structuur van het gras te grof is (houterig), en het drogestof percentage (DS) hoog en met zware suikers erbij word het product erg broei gevoelig.

Probeer minimaal 1.5 meter voersnelheid per week aan te houden. Aan te bevelen is twee meter per week te voeren om het product gezond te houden! Hiermee wint u niet alleen meer liters melk maar ook de gezondheid van de koe is veel stabieler (poten van de koe, vruchtbaarheid, etc.).

 

Bij 300 tot 800 koeien

Bij deze categorie veehouders zijn de koeien het gehele jaar binnen. Het is erg belangrijk dat het voer management het hele jaar door “gelijkmatig” blijft. Door zo weinig mogelijk schommeling in het voer management houdt men elke koe “strak” aan de melk op elk lactatie moment. Bij deze grote hoeveelheden ruwvoer is het erg belangrijk dat het gras niet te droog in uw sleufsilo komt. Dit is over het algemeen het grootste probleem. Het beste is dat men in 2 sleufsilo’s tegelijk inkuilt, wat zeer ten goede komt van uw ruwvoer product.

Bij de grote hectares gras die gemaaid worden is het belangrijk dat het goed aangereden (verdicht) word. De snelheid van de hakseler vanaf het land is erg hoog. Door in 2 sleufsilo’s tegelijk in te kuilen heeft men dat aanrijden ook het verdichten veel beter onder controle. Belangrijk is dat men met het uitkuilen een veel hogere voersnelheid kan bereiken, wat broei kan voorkomen. Men kan het perceel gras beter in 2 of 3 gedeeltes maaien i.p.v. alles in één keer.

Het meest voorkomende probleem is dat de gemiddelde drogestof percentage veel te hoog wordt waardoor het gras niet meer goed wil inrijden / verdichten en het volume van het product snel groot word. Hierdoor wordt de broei gevoeligheid erg groot als men start met voeren. Een ander nadeel is dat het lichte te droge gras altijd boven op zit.

 

Heeft u broei en/of schimmel in uw kuil? Neem direct contact met ons op en wij komen zo spoedig mogelijk langs om op te meten hoe ver/hoe diep de broei en het schimmel proces in uw ruwvoer/kuilbult zit!

Vervolgens zoeken wij samen met u naar een passende oplossing!

Hendrik Kornet
06 – 51 41 42 99