Een bijzonder jaar

Geiten op ruwvoer met Kerst 2020
Afgelopen jaar is een bijzonder bewogen jaar geweest. Covid-19 trof ons allen, maar niet alleen dat, het stikstofprobleem lag ook nog steeds onder de aandacht van de 2e kamer, waardoor ook onder de veehouders veel reuring was.
Licht positief is wel, dat de melkprijs redelijk stabiel is gebleven (ondanks Corona).
Voor 2021 staat er ook weer veel te gebeuren en hebben we de nodige uitdagingen om te overwinnen.
Wij denken graag met u mee om te proberen de moed erin te houden en van 2021 een positief jaar te maken.

Kerst 2020